İlkyardım Eğitmenliği Sertifikasyon Programı

İLKYARDIM EĞİTMENLERİ :
Özel ilkyardım kurslarında eğitim verebilirler.
Özel sürücü kurslarında ve  özel güvenlik eğitim merkezlerinde ilgili mevzuatları doğrultusunda eğitmenlik yapabilirler.
KİMLER EĞİTMEN OLABİLİR.

İlkyardım Yönetmeliği 4 Maddesinde
ğ) İlkyardım eğitmeni: Eğitici eğitimi veren merkezlerden eğitim alarak ilkyardım eğitmeni olarak yetki belgesi düzenlenmiş, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre, sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları sınıfına giren kişiyi şeklide tarif edilmektedir. 
Bu tarife göre Yine sağlık bakanlığının yayınladığı yönetmelikte geçen meslekler :
SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK te geçen meslek grupları ( Resmi Gazete:22.05.2014 - 29007)
 
Sağlık Meslek Mensupları
 1. Tabip ve uzman tabip
 2. Diş tabibi ve uzman diş tabibi
 3. Eczacı
 4. Ebe
 5. Hemşire
 6. Fizyoterapist
 7. Fizyoterapi teknikeri
 8. Odyolog
 9. Odyometri teknikeri
 10. Diyetisyen
 11. Dil ve konuşma terapisti
 12. Podolog
 13. Sağlık fizikçisi
 14. Radyoterapi teknikeri
 15. Anestezi teknisyeni/teknikeri
 16. Tıbbi aboratuar teknisyeni
 17. Tıbbi aboratuar ve patoloji teknikeri
 18. Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri
 19. Ağız ve diş sağlığı teknikeri
 20. Diş protez teknikeri
 21. Tıbbi protez ve ortez teknisyeni/teknikeri
 22. Ameliyathane teknikeri
 23. Adli tıp teknikeri
 24. Diyaliz teknikeri
 25. Perfüzyonist
 26. Eczane Teknikeri
 27. İş ve uğraşı terapisti (Ergoterapist)
 28. İş ve uğraşı teknikeri (Ergoterapi teknikeri)
 29. Elektronörofizyoloji Teknikeri
 30. Mamografi teknikeri
 31. Optisyen
 32. Acil tıp teknikeri
 33. Acil tıp teknisyeni
 34. Hemşire yardımcısı
 35. Ebe yardımcısı
 36. Sağlık bakım teknisyeni
Diğer Meslek Mensuplarının Sağlık Hizmetlerinde İş ve Görev Tanımları
 1. Psikolog
 2. Biyolog
 3. Çocuk gelişimcisi ( Lisans) 
 4. Sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı ( Lisans) 
 5. Sağlık eğitimcisi/Tıbbi teknolog
 6. Sağlık idarecisi ( Lisans) 
 7. Çevre sağlığı teknisyeni/teknikeri
 8. Yaşlı bakım teknikeri / Evde hasta bakım teknikeri
 9. Tıbbi sekreter
 10. Biyomedikal cihaz teknikeri

Bazı Meslek gruplarında Lisans / Ön Lisans mezuniyeti ön  yeterlilik şartlarını değiştirebilmektedir.
Ayrıntılı bilgi için lütfen biim ile iletişime geçiniz.