abc ilkyardım eğitim merkezi

2004 yılında konyada ilk kurulan ilkyardım eğitim merkezidir.
halen abc marka ismi ile küçükçalık şirketimizin bir faaliyetidir.